BorgFonden og hvad den støtter!

1. Kirkelige organisationer
Ansøgning fra kirkelig organisation om tilskud til opkvalificering af forkyndere og ledere. Om temporært løntilskud til nye menigheder, samt om tilskud til missionale projekter.
2. Skoler
Økonomisk hjælp til opstart af skoler/efterskoler med et klart kristent grundlag. Ansøgning fra kirkelig organisation om elevtilskud til ophold på skole eller efterskole.
3. Institutioner
Økonomisk hjælp til opstart af børnehaver og andre institutioner med et klart kristent grundlag.
4. Personer – hjælp til selvhjælp
Ansøgning fra menighed eller diakonal organisation om støtte til enlige forældre eller enlige – ramt af modgang og tab.
5. Øvrige almennyttige
Diakonale projekter. Oplysning om dannelse af foreninger, andelsbevægelser og sociale virksomheder. Fremme af uselvisk ledelse.


BEMÆRK:
1. BorgFonden støtter ikke investeringer i ejendom og inventar.

2. BorgFonden støtter kun formål inden for Danmarks grænser.