BorgFonden og hvad den støtter!

Kristendom
Opkvalificering af forkyndere/ledere, støtte til diakoni, temporært løntilskud til medarbejdere – i Danmark.
Skoler – undervisning
Økonomisk hjælp til opstart af skoler/efterskoler med et klart kristent grundlag. Temporært løntilskud til personale løn/uddannelse og til elevundervisning eller ophold på skoler/efterskoler
Institutioner
Økonomisk hjælp til opstart af børnehaver og andre institutioner med et klart kristent grundlag.
Personligt – hjælp til selvhjælp
Økonomisk støtte og hjælp til “håndtering af hverdagen” til enlige forældre eller andre, efter ansøgning fra en kirke/menighed.
Alment velgørende
Fremme tanken om etablering af foreninger,  andelsbevægelser og sociale virksomheder, dog ikke selve etableringen. Foredragsvirksomhed til fremme af uselvisk ledelse

BEMÆRK:
1. BorgFonden støtter ikke køb af fast ejendom og inventar.

2. BorgFonden støtter kun formål inden for Danmarks grænser.