Øvrige almennyttige


Her er der følgende muligheder for at få støtte.

 • a) Diakonale projekter
  • Nye menighedsforankrede fællesskaber med hjælp og vejledning til mennesker med eksistentielle, familiære eller sociale kriser.
 • b) Foreninger
  • Støtte tiltag til etablering af nye almennyttige foreninger og andelsbevægelser.
 • c) Sociale virksomheder
  • Fremme oplysning om etablering af sociale virksomheder med et almennyttigt formål.
 • d) Uselvisk ledelse
  • Oplysnings- og foredragsvirksomhed om uselvisk ledelse, og om hvor meget selvcentreret ledelse ødelægger samfundet.