Bestyrelsen

Der er 3 medlemmer i bestyrelsen:

  • Søren Toft-Jensen
  • Niels G. Jensen
  • Christian Aagaard Nielsen
Søren Toft-Jensen
Jeg er født i Bøstrup på Langeland i 1949, og uddannet auto og elektromekaniker.
Har siden 1975 drevet egen virksomhed sammen med min kone Hanne Toft-Jensen. Sammen har vi 3 børn, Simon, Jakob og Kristian, som alle er gift.
Vi flyttede i skoleåret 1996/97 til Houston i Texas USA, hvor børnene gik på highschool. Hanne studerede engelsk og jeg tog de første fag af Henley’s MBA.Her mødte vi for første gang dynamikken i den amerikanske kirke. Det møde satte nogle tanker i gang og udfordrede nogle fasttømrede opfattelser om, at kirker i vore dage ikke kan vokse ved at nye kommer til tro, at mennesker ikke interesserer sig for kristendom, at en prædiken skal være et teologisk foredrag, at diakoni er noget staten tager sig af, at mission (helst) ikke må koste penge og meget mere. Den dynamik vil vi gerne være med til at tilføre dansk kirkeliv.
Jeg overlod i 2008 CEO jobbet i Borg Automotive A/S til Johannes Mortensen og fungerer i dag som direktør for kvalitet og forretningsudvikling . Siden ændringen i 2008 har jeg brugt en del tid på andre aktiviteter, herunder BorgFonden. Min mission i livet er blevet: “At skabe rammer, hvori mennesker kan lykkes, så det begrænsede skaber det ubegrænsede.”

Niels G. Jensen
Jeg er født 1958 i Bøstrup på Langeland i et kristent hjem.
Jeg har været erhvervsbiavler på Langeland i mange år og den forretning driver jeg stadig sammen med min hustru Alis.
Vi har bier både lokalt, på Fyn og i Jylland.Jeg er kristen, med Kristus som herre i mit liv.
Min overbevisning er, at i Guds ord, Bibelen finder jeg alt til frelse og et godt liv og ønsker derfor at alle mennesker skal høre det gode budskab.
Vi har to børn, to svigerbørn og snart 4 børnebørn.
Vores børn er også kristne, og vi har et godt familiesammenhold.

Christian Aagaard Nielsen
Jeg er født i 1971 og opvokset i Græsted på Nordsjælland, hvilket er en gave. I Jylland fandt jeg min kone; Karen Aagaard Nielsen, og siden er gevinsterne kommet som 2 piger og 1 dreng.
Det er min største lykke, at se kristne være sammen, på tværs af organisationer og dogmatik. Sammen om det væsentlige – at ære Gud og være i hans nærhed, lytte. Det er min sorg, at opleve strid og uvenskab. Blandt kristne og blandt mennesker generelt.
I mit liv, lytter jeg. Jeg er overbevist om, at Gud taler til mig. Direkte til mig, ligesom han gør til alle sine børn. Gud er personlig og relaterer. Livet med Gud er eksistens. Gud giver os alle forskellige svar; på samme spørgsmål. Vi er forskellige og vi har alle en plads at udfylde. Vi må lytte og turde handle på det vi hører!
Til daglig er jeg arkitekt og driver et rådgivningsfirma med ingeniører og arkitekter
– Det handler også om at lytte!

Gem