Din ekspertise

  1. Vil du arbejde med?
    • Enkeltpersoner kan melde sig som frivillige medarbejdere, enten til et aktuelt projekt eller tilbyde en kompetence, som BorgFonden kan drage nytte af, når denne kompetence bliver efterspurgt af en ansøger. Send en kort besked om hvilke kompetencer du kan tilbyde.
  2. Vil du bidrage?
    • Enkeltpersoner og organisationer kan melde sig, hvis de har økonomiske midler, som de ønsker forvaltet i henhold til BorgFondens formål.
  3. Vil du være sponsor for nogen/noget?
    • Virksomheder og organisationer kan melde sig, hvis de ønsker at være med-sponsorer til enkelte projekter, eller dele af Fondens formål. Send os en besked om hvilke områder der har interesse.

Din ekspertise – dine ressourcer – Send gerne en besked!