Eksempler på støttede projekter

Nedenstående liste viser et lille udsnit af de mange projekter som BorgFonden har støttet. Listen illustrerer BorgFondens formål og praksis, og kan derfor anvendes som hjælp til nye ansøgere. Nogle projekter har behov for anonymitet, hvilket vi naturligvis respekterer, og derfor her kun omtaler i generelle vendinger.