Organisation

Bestyrelse
Formand Søren Toft-Jensen
Niels Gregers Jensen
Christian Aagaard Nielsen

Fondsdirektør Johannes Norgaard Mortensen
– Fondens drift og forvaltning
– Ekstern kommunikation
– Dialog med ansøgere
– Opfølgning på bevillinger

Fondsadministrator Hanne Toft-Jensen
og Fondsadministrator Vita Møller Kristensen
– Registrering, kontrol og administration af ansøgninger
– Udbetaling og skatte-indberetning af støtte
– Bogholderi