Skoler


På skoleområdet er der følgende muligheder for at få støtte

  •  
  • a) Tilskud til personale
    • Hjælp til opstart og de første års drift af skoler, efterskoler og højskoler, som har et klart kristent grundlag. Temporært at dække forskellen imellem hvad en lille skole kan betale og det lønniveau, som må anses for velbetalt.
  • b) Tilskud til elevers undervisning og ophold
    • Begrundet ansøgning fra kirkelig organisation om delvis støtte til elevs skoleophold og undervisning. Støtten ydes kun hvis fondsbestyrelsen skønner at begrundelsen er tungtvejende, og kun hvis ansøgende organisation selv støtter med mindst 5.000kr.
    • Den samlede elevstøtte skal af ansøgende organisation indberettes som skattepligtig B-Indkomst.