Skoler


På skoleområdet er der følgende muligheder for at få støtte

  • a) Tilskud til personale
    • Hjælp til opstart og de første års drift af nyetablerede skoler/efterskoler, som har et klart kristent grundlag. Temporært at dække forskellen imellem hvad en lille skole kan betale og det lønniveau, som må anses for velbetalt.
  • b) Tilskud til elevers undervisning og ophold
    • Begrundet ansøgning fra kirkelig organisation eller menighed, om delvis støtte til elevers skoleophold og undervisning, forudsat at fondsbestyrelsen finder tungtvejende grunde herfor.